Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Upozornění:
Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvy SMO jsou uveřejňovány od r. 2016 v celostátním Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ v souladu s platnou legislativou. Zveřejňování smluv na těchto stránkách bylo proto ukončeno.

Rada města Ostravy na své 15. schůzi konané dne 24.3.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy, včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava se závazkem k finančnímu plnění města ve výši nad 100 000,- Kč, počínaje dnem 1.4.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
000-/2015 Objednávka 56 811,00 12.06.2015 07:47:19
000/2015 Objednávka 105 354,00 13.07.2015 08:12:38
0001/2016/OSR Smlouva příkazní na zajištění služeb 179 600,00 09.02.2016 14:25:58
0001/2017/OI Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 3 900,00 16.01.2017 10:18:58
0003/2016/OŽP Darovací smlouva 0,00 06.01.2016 13:05:03
0004/2016/OŽP Darovací smlouva 0,00 06.01.2016 13:05:35
0004/2017/MJ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 0,00 16.01.2017 14:58:54
0005/2016/OŽP Darovací smlouva 0,00 06.01.2016 13:06:02
0005/2017/MJ Nájemní smlouva 0,00 09.01.2017 11:27:16
0006/2016/OŽP Smlouva o opatrování psa 0,00 06.01.2016 13:06:33
0006/2017/MJ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 0,00 09.01.2017 10:22:49
0007/2016/OŽP Darovací smlouva 0,00 06.01.2016 13:10:09
0007/2017/MJ Kupní smlouva 23 370,00 05.01.2017 09:35:25
0008/2016/OŽP Smlouva o opatrování psa 0,00 06.01.2016 13:10:41
0009/2016/MJ Kupní smlouva 1 241 666,00 13.01.2016 09:08:46