Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Upozornění:
Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvy SMO jsou uveřejňovány od r. 2016 v celostátním Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ v souladu s platnou legislativou. Zveřejňování smluv na těchto stránkách bylo proto ukončeno.

Rada města Ostravy na své 15. schůzi konané dne 24.3.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy, včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava se závazkem k finančnímu plnění města ve výši nad 100 000,- Kč, počínaje dnem 1.4.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
960/2015/SVZV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 80 000,00 05.05.2015 13:06:41
3954/2015/133 Objednávka 261 360,00 08.01.2016 08:53:44
3749/2015/136 Objednávka 163 985,00 08.12.2015 08:22:45
3723/2015/133 Objednávka 171 215,00 08.01.2016 08:55:04
3722/2015/133 Objednávka 146 471,00 08.01.2016 09:00:30
3704/2015/270 Objednávka 111 420,00 07.12.2015 07:42:26
3618/2015/270 Objednávka 160 000,00 07.12.2015 07:31:50
3591/2015/270 Objednávka 330 000,00 07.12.2015 07:41:42
3548/2015/270 Objednávka 308 400,00 07.12.2015 07:40:02
3539/2015/270 Objednávka 247 120,00 07.12.2015 07:38:51
3475/2015/270 Objednávka 115 313,00 20.11.2015 11:54:44
3446/2015/270 Objednávka 176 745,00 08.12.2015 13:48:37
3424/2015/270 Objednávka 180 625,00 20.11.2015 11:55:37
3389/2015/270 Objednávka 269 590,00 11.11.2015 08:09:42
3357/2016/HS smlouva o dodávce 0,00 15.03.2017 12:23:45