Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Upozornění:
Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvy SMO jsou uveřejňovány od r. 2016 v celostátním Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ v souladu s platnou legislativou. Zveřejňování smluv na těchto stránkách bylo proto ukončeno.

Rada města Ostravy na své 15. schůzi konané dne 24.3.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy, včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava se závazkem k finančnímu plnění města ve výši nad 100 000,- Kč, počínaje dnem 1.4.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
0073/2016/ÚHAaSŘ 0073/2016/ÚHAaSŘ 77 000,00 18.01.2016 13:57:13
2242/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 05.08.2015 09:02:51
2579/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 25.09.2015 09:10:42
2764/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 26.10.2015 14:51:16
0215/2016/OŽP Darovací smlouva 0,00 29.01.2016 10:16:35
2243/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 05.08.2015 09:03:28
2244/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 05.08.2015 09:03:54
2577/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 25.09.2015 09:11:29
0217/2016/OŽP Darovací smlouva 0,00 29.01.2016 10:18:26
2576/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 25.09.2015 09:11:57
0219/2016/OŽP Darovací smlouva 0,00 29.01.2016 10:20:10
2574/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 25.09.2015 09:12:54
2247/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 05.08.2015 09:05:57
0212/2016/OŽP Darovací smlouva 0,00 29.01.2016 10:30:43
2572/2015/OŽP Darovací smlouva 0,00 25.09.2015 09:24:56