Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Upozornění:
Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvy SMO jsou uveřejňovány od r. 2016 v celostátním Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ v souladu s platnou legislativou. Zveřejňování smluv na těchto stránkách bylo proto ukončeno.

Rada města Ostravy na své 15. schůzi konané dne 24.3.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy, včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava se závazkem k finančnímu plnění města ve výši nad 100 000,- Kč, počínaje dnem 1.4.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
3010D20/2016/OD Dodatek č. 20 1 038 901 000,00 01.07.2016 09:13:31
3010D18/2015/OD Dodatek č. 18 1 007 085 000,00 30.12.2015 09:58:45
1343D6/2015/KSV Dodatek č. 5 154 900 400,00 06.11.2015 10:20:10
2058D2/2015/OI Dodatek 124 283 644,00 07.05.2015 07:27:35
3189/2015/KSV Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO 72 000 000,00 30.12.2015 09:57:09
1971D1/2016/LPO Smlouva o dílo 68 939 000,00 05.05.2016 07:53:11
2698/2015/MJ Kupní smlouva 68 939 000,00 19.10.2015 13:10:19
3190/2015/KSV Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO 65 367 000,00 30.12.2015 09:55:02
1647D1/2015/OI Dodatek č. 1 47 894 341,00 29.12.2015 09:53:32
0488G/2016/HS Ujednání o ceně 46 542 000,00 27.01.2016 09:21:42
2630/2015/OFR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finančí výpomoci 46 000 000,00 13.10.2015 13:01:24
2047D1/2016/OI Dodatek č. 1 42 546 291,00 29.02.2016 15:11:31
2486D1/2015/OI Dodatek č. 1 41 065 018,00 04.01.2016 13:33:44
1831/2016/ŠaA Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu SMO 38 505 000,00 29.06.2016 13:25:21
2996/2015/MJ Kupní smlouva 35 500 000,00 15.02.2016 14:05:40