Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Upozornění:
Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvy SMO jsou uveřejňovány od r. 2016 v celostátním Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ v souladu s platnou legislativou. Zveřejňování smluv na těchto stránkách bylo proto ukončeno.

Rada města Ostravy na své 15. schůzi konané dne 24.3.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy, včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava se závazkem k finančnímu plnění města ve výši nad 100 000,- Kč, počínaje dnem 1.4.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
0146/2015/KSV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 5 218 000,00 10.03.2015 09:36:52
2456/2014/SVŠ Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava + dodatek 1 510 000,00 16.03.2015 11:18:00
1094/2015/KSV Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 2 500 000,00 23.03.2015 15:21:32
1095/2015/KSV Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 300 000,00 23.03.2015 15:22:05
1100/2015/MJ Kupní smlouva 0,00 24.03.2015 09:05:00
1158/2015/OI/ZFÚN Smlouva o dílo 407 400,00 30.03.2015 09:57:13
1053/2015/300 Objednávka 167 669,00 01.04.2015 10:45:27
0907/2015/SVZV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 40 000,00 02.04.2015 08:27:49
0902/2015/SVZV smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO 20 000,00 02.04.2015 10:59:45
1200/2015/SVZV smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO 5 000,00 02.04.2015 10:57:11
1157/2015/KSV Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 1 700 000,00 02.04.2015 12:44:55
1175/2015/KSV Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 800 000,00 02.04.2015 12:45:04
1194/2015/KSV Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 2 000 000,00 02.04.2015 12:45:32
1202/2015/ÚHAaSŘ Smlouva o dílo 29 040,00 02.04.2015 12:52:23
1215/2015/KSV smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO 30 000,00 02.04.2015 13:49:54