Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Upozornění:
Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvy SMO jsou uveřejňovány od r. 2016 v celostátním Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ v souladu s platnou legislativou. Zveřejňování smluv na těchto stránkách bylo proto ukončeno.

Rada města Ostravy na své 15. schůzi konané dne 24.3.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy, včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava se závazkem k finančnímu plnění města ve výši nad 100 000,- Kč, počínaje dnem 1.4.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy.

« Zpět na vypsané VZ

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti zdravotnictví z rozpočtu SMO

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  0138/2015/SVZV
 • Název smlouvy
  Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti zdravotnictví z rozpočtu SMO
 • Částka (Kč)
  460 000,00
 • Rok uzavření
  2015
 • Datum uveřejnění
  19.2.2015 10:24:15
 • Poslední změna
  19.2.2015 10:27:07, Jindřiška Pipková

Seznam smluvních stran

 • Název
  Charita Ostrava

Znění smlouvy

 • SML-0138-2015-SVZV.pdf (application/pdf, 1.78 MB)
  uveřejněno 19.2.2015 10:22:53 uživatelem Jindřiška Pipková