Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Upozornění:
Dne 1.7.2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvy SMO jsou uveřejňovány od r. 2016 v celostátním Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/ v souladu s platnou legislativou. Zveřejňování smluv na těchto stránkách bylo proto ukončeno.

Rada města Ostravy na své 15. schůzi konané dne 24.3.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy, včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava se závazkem k finančnímu plnění města ve výši nad 100 000,- Kč, počínaje dnem 1.4.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
0119/2015/OI/ZFUN Smlouva o dílo a smlouva příkazní 399 000,00 04.02.2015 06:59:06
0118/2015/OI/ZFUN Smlouva o dílo a smlouva příkazní 426 000,00 10.02.2015 15:10:37
0138/2015/SVZV Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti zdravotnictví z rozpočtu SMO 460 000,00 19.02.2015 10:24:15
0384/2015/IT Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje inforamčního systému Portex 324 000,00 27.02.2015 12:30:57
0385/2015/IT Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje informačního systému BePlan 324 000,00 27.02.2015 12:33:43
0141/2015/SVZV Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti zdravotnictví z rozpočtu SMO 480 000,00 02.03.2015 14:33:40
0544/2015/OD Smlouva o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy střážníků Městské policie 1 938 000,00 03.03.2015 07:52:13
0147/2015/KSV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 500 000,00 09.03.2015 13:41:29
0152/2015/KSV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 6 455 000,00 09.03.2015 13:41:39
0153/2015/KSV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 250 000,00 09.03.2015 13:41:44
0054/2015/KSV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 750 000,00 10.03.2015 07:28:31
0064/2015/KSV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 5 000 000,00 10.03.2015 07:28:40
0063/2015/KSV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 1 600 000,00 10.03.2015 07:28:47
0047/2015/KSV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 900 000,00 10.03.2015 07:28:53
0048/2015/KSV Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 422 000,00 10.03.2015 07:29:01

PG PG SLOT การทดลองเล่นสล็อต pg slot PG SLOT พีจีสล็อต เว็บสล็อตที่